Ochrana osobních údajů

Soukromí je třeba chránit. Respektuji Vaše právo na ochranu osobních údajů. Touto oblastí se zabývá nařízení EU GDPR.

Jaké osobní informace sbírám, k jakému účelu a jakými technickými prostředky?

 • IP adresa při načtení jednotlivých stránek se uchovává v logu webserveru, logování IP adres je normálně vypnuté, ale mohu je zapnout pro diagnostické účely,
 • web používá cookies Google pro účely měření návštěvnosti.

Kdo má k těmto informacím přístup a komu mohou být zobrazeny?

 • poskytovatel virtuálního serveru, společnost SPOJE.NET s.r.o., Praha, Česká republika, EU, pro účely provozu a diagnostiky serveru.
 • Cookies měření návštěvnosti jsou k dispozici společnosti Google, Inc., USA, z pohledu EU „třetí země“.

Jak chráním a zabezpečuji Vaše informace?

 • Dělám vše proto, aby byla Vaše data přístupná pouze povolaným osobám.
 • Virtuální server je provozován v zabezpečeném prostředí.
 • Komunikace s www serverem je zašifrována pomocí protokolu SSL. Certifikát vystavila CA Let’s Encrypt.
 • Odesílání e-mailů probíhá pouze přes šifrovaný kanál SSL/TLS. Doména má nastavenu ochranu odesilatele SPF.

Jak dlouho uchovávám Vaše data?

 • Záznamy IP adres smaže server automaticky po méně než 20 dnech.
 • Dobu platnosti cookies na Google Analytics jsem nastavil na 14 měsíců, což je nejkratší nabízená doba.

Jak můžete ověřit, upravit nebo nechat vymazat své informace?

Připomínám, že v souvislosti s osobními údaji máte následující práva:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na jejich opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu níže, nejlépe doporučeným dopisem nebo zprávou do datové schránky.

Kontaktní informace na správce:

Ing. Antonín Fuksa, Babická 1, 149 00 Praha 11

ID datové schránky: 7mpie4z