Ochrana osobních údajů

Soukromí je třeba chránit. Respektuji Vaše právo na ochranu osobních údajů. Touto oblastí se zabývá nařízení EU GDPR.

Jaké osobní informace sbírám, k jakému účelu a jakými technickými prostředky?

 • IP adresa při načtení jednotlivých stránek se uchovává v logu webserveru, logování IP adres je normálně vypnuté, ale mohu je zapnout pro diagnostické účely.
 • Web používá cookies Google Analytics s anonymizací IP adresy pro měření návštěvnosti stránek.

Kdo má k těmto informacím přístup, komu mohou být zobrazeny a za jakým účelem?

 • INTERNET CZ, a.s., Ktiš, IČ: 26043319,  pro účely provozu virtuálního serveru.
 • ACTIVE 24, s.r.o., Sokolovská 17, Praha 8, IČ: 25115804, pro účely odeslání e-mailu.
 • Google Ireland Ltd., Barrow Street, Dublin, Irsko, registrační číslo: 368047, pro účely měření návštěvnosti.

Jak chráním a zabezpečuji Vaše informace?

 • Používám prostředky kybernetické bezpečnosti, aby byla Vaše data přístupná pouze povolaným osobám.
 • Virtuální server provozuji v zabezpečeném prostředí, pravidelně jej aktualizuji a scanuji.
 • Komunikace s www serverem je zašifrována pomocí protokolu SSL. Certifikát vystavila CA Let’s Encrypt.
 • Odesílání e-mailů probíhá pouze přes šifrovaný kanál SSL/TLS. Doména má nastavenu ochranu odesilatele SPF.

Jak dlouho uchovávám Vaše informace?

 • Záznamy IP adres smaže server automaticky po méně než 20 dnech.
 • Dobu platnosti cookies na Google Analytics jsem nastavil na 14 měsíců, což je nejkratší nabízená doba.

Jak můžete ověřit, upravit nebo nechat vymazat své informace?

Připomínám, že v souvislosti s osobními údaji máte následující práva:

 • právo požadovat přístup ke svým osobním údajům,
 • právo na jejich opravu,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů a
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu www.uoou.cz.

Tato práva můžete uplatnit písemně na adresu níže, nejlépe doporučeným dopisem nebo zprávou do datové schránky.

Kontaktní informace na správce:

Ing. Antonín Fuksa, Babická 1, 149 00 Praha 11

ID datové schránky: 7mpie4z (příjem poštovních datových zpráv je aktivní)


Cookies

 Více o používání cookies se dočtete zde.