Výuka

Kurzy

Mimovizuální účinky světla – technická část kurzu Chronobiologická fototerapie v pečovatelské praxi. Akreditace MPSV.

Mimovizuální účinky světla – technická část kurzu chronobiologické fototerapie pro lékaře. Některé akreditované LKČR.

Mimovizuální účinky světla – technická část seminářů a kurzů chronobiologické fototerapie pro sestry. Akreditace ČAS.

Přednášky

Chronobiologická fototerapie v léčbě komorbidit demence – technická část a kazuistika workshopu v rámci konference Léčba v psychiatrii IV, Plzeň, 4 . listopadu 2021.

Specifické účinky různých vlnových délek světla – přednáška v rámci sympozia Kdy světlo ovlivňuje účinky psychofarmak a psychofarmaka účinky světla na 63. Česko-slovenské psychofarmakologické konferenci, online, 16. ledna 2021.

Vyzvaná přednáška Technické aspekty chronobiologické fototerapie. XVI. Psychofarmakologické sympózium s medzinárodnou účasťou, Tatranská Lomnica, říjen 2019.

Světlo nejen k vidění – přednáška v rámci workshopu na sjezdu Psychiatrické společnosti. Mikulov, 15. června 2018.

Mimovizuální účinky světla – přednáška pro lékaře, XI. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně, červen 2016.

Fototerapie v psychiatrii – základy, interní školení. Praha, 23. června 2015.

Světlo nejen k vidění – přednáška pro architekty. Praha, 30. dubna 2015.

Světlo nejen k vidění – přednáška pro stomatology v rámci kurzu Oční lékařství a stomatologie – souvislosti. W servis, Praha, 31. ledna 2015.

Programovatelné svítidlo ADS2max – přednáška o novém chronobiologickém svítidle. Praha, 15. prosince 2014.

O světle a barvách – přednáška pro veřejnost na veletrhu Evolution. Praha, 13. dubna 2014.

O světle pro filmaře – přednáška na festivalu VZÁŘÍ. Olomouc, 25. září 2013.

Úvod do světelné techniky. Rozcestník online. Šala, 6. července 2013.

Jemný úvod do návrhu umělého osvětlení dle ČSN EN 12464-1:2012. Rozcestník online. Praha, 25. června 2013.

Dialux pro úplné zelenáče. Praha, 12. června 2013.

Rostliny a světlo v interiéru – přednáška na semináři Osvětlování rostlinBotanické zahradě Praha. 20. října 2011.

Světlo jako základní atribut života. Praha, 20. listopadu 2009.