Služby

co umím a dělám rád…

Z důvodu naplnění kapacity přijímám nové zakázky jen výjimečně.

Zde však najdete kontakty na mé specializované kolegy.

Vývoj speciálních komponentů pro řízení osvětlení v biodynamickém nebo fototerapeutickém režimu.

Návrh a vývoj svítidel a světelných zdrojů a jejich testování z hlediska bezpečnosti a EMC před akreditovanými zkouškami.

Projektování umělého osvětlení pro pracovní i obytné prostory.

Měření umělého osvětlení ve vnitřních prostorách.

Pasportizace umělého osvětlení.

Chronobiologický audit.

Programování: PHP, Pascal, C, Python, Matlab, assemblers, databases, PostScript.

Hardwarové platformy: ADSP, Intel ’51 a ’86, AVR, PIC, STM32.

Zkušenosti: vývoj ERP, správa stanic, sítí a serverů s Windows a Linux, vývoj a opravy měřicích systémů, překlady a tlumočení angličtiny, přepis a titulkování dokumentárních pořadů, vývoj SW na robotické dialogování videa, sazba v LaTeXu a v Indesignu, opravy hardware.