Doktorandský projekt

Řešitel: Ing. Antonín Fuksa 
Školitel: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Pracoviště: Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

Monitorování parametrů chronobiologické fototerapie a její úspěšnosti v ovlivnění psychopatologie u pacientů vyššího věku pomocí aktigrafických metod.

Pracovní teze

  1. Pomocí aktigrafických metod lze monitorovat nebo předpovídat úspěšnost chronobiologické fototerapie.
  2. Aktigrafické metody lze použít ke zkoumání fototerapie z hlediska účinného spektra, intenzity, délky expozice nebo dalších parametrů.

Časová osa projektu

2020

17. 9. zápis do 3. ročníku
12. 6. získání rozšířeného stanoviska EK

2019
8. 11. žádost o rozšíření stanoviska EK
1. 10. zápis do 2. ročníku
9.1. souhlasné stanovisko etické komise

2018
8. 10. žádost o stanovisko etické komise
27. 9. zápis ke studiu
17. 7. přijímací pohovor
30. 4. přihlášení ke studiu