Doktorandský projekt

Řešitel: Ing. Antonín Fuksa 
Školitel: MUDr. Pavel Doubek, Ph.D.
Pracoviště: Psychiatrická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze

Monitorování parametrů chronobiologické fototerapie a její úspěšnosti v ovlivnění psychopatologie u pacientů vyššího věku pomocí aktigrafických metod.

Pracovní teze

  1. Pomocí aktigrafických metod lze monitorovat nebo předpovídat úspěšnost chronobiologické fototerapie.
  2. Aktigrafické metody lze použít ke zkoumání fototerapie z hlediska účinného spektra, intenzity, délky expozice nebo dalších parametrů.

Časová osa projektu

2022

poster na konferenci

2021

přednáška na konferenci
zápis do 4. ročníku

2020

17. 9. zápis do 3. ročníku
12. 6. získání rozšířeného stanoviska EK

2019
8. 11. žádost o rozšíření stanoviska EK
1. 10. zápis do 2. ročníku
9.1. souhlasné stanovisko etické komise

2018
8. 10. žádost o stanovisko etické komise
27. 9. zápis ke studiu
17. 7. přijímací pohovor
30. 4. přihlášení ke studiu